Yrittäjien ja opettajien oppisopimuskoulutus Partus Oy:n kanssa

Partus Oy toteuttaa yrittäjien ammattitutkintoon, yritysjohtamisen erikoisammattitutkintoon ja johtamisen erikoisammattitutkintoon johtavaa koulutusta ympäri Suomea. Tällä hetkellä valmennusohjelmissa on mukana satoja yrittäjiä, esimiehiä, opettajia ja asiantuntijoita. Partus Oy soveltaa työssään Jyväskylän ammatti-korkeakoulun Tiimiakatemian oppimis- ja tiimiyrittäjyysajattelua.

Mielimylly Valmennustoimisto toimii yhtenä kouluttajana ja valmentajana partus-verkostossa ja Niina Palmunen on myös sertifiitu Partus senior team coach -valmentaja. Lisäksi hän toimii Näyttötutkintomestarina Sammon takojat valmennuksessa, joka johtaa Tuotekehittäjän erikoisammattitutkintoon. Lisätietoja Partuksen valmennuksista löytyy osoitteesta www.partus.fi

Takaisin alkuun

Yrittäjyysvalmennusta Kymenlaakson Protomolla ja verkossa

Mielimylly on yhdessä Intotalon kanssa toteuttanut Voikkaalla, Kymenlaakson Protomolla yrittäjyysvalmennusta työvoimapoliittisena koulutuksena Kymenlaakson Ely-keskuksen tilauksesta vuodesta 2012. Valmennus kestää 6 kuukautta ja siinä hyödynnettiin Intotalon valmennuskokemusta ja -tuotteita. Mielimylly toimi vastuuvalmentajana vuonna 2012 ja jälleen vuodesta 2014 alkaen.

Lisäksi Mielimylly on vuodesta 2014 toiminut myös online-yrittäjyysvalmennusten yhtenä vastuuvalmentajana.

Lisätietoja Intotalon valmennuksista löytyy osoitteesta www.intotalo.fi

Takaisin alkuun

 
Näyttötutkintomestarin palveluja oppilaitoksille

Mielimylly tarjoaa koulutetun näyttötutkintomestarin palveluja oppilaitoksille ja muille toimijoille. Erityisesti yrittäjyyden ja tuotekehityksen tutkinnot ovat tuttuja, samoin eri alan ammattitutkintoihin liittyvät yrittäjyyden opinnot. Näyttötutkintomestarin työssä hyödynnetään valmennuksellista otetta, eli jokainen tutkintotilaisuus tai yhteinen arviointikeskustelu toteutetaan innosvasti, kannustavasti ja tutkinnon suorittajaa eteenpäin auttaen. Toki tutkintojen perusteet ja arviointi tapahtuu lain ja asetusten mukaisesti.

Takaisin alkuun

 
Yrittäjyysvalmennusta Uraanissa Heinolassa

Mielimylly on mukana luomassa ja kehittämässä Uraani yrittäjyysvalmennusta Heinolassa. Uraanissa lähtökohtana on jokaisen osallistujan oma idea, unelma ja sen auttaminen nousuun. Kuka tahansa voi tulla mukaan, mistä tahansa voi löytyä se polku, joka vie päämäärään ja ehkä vieläkin pidemmälle. Raha-automaattiyhdistyksen rahoittamaa hanketta hallinnoi Jyränkölän setlementti ry.

 

Takaisin alkuun

 

Liikunnanohjaajien yrittäjyysopintoja Vierumäellä

Liikunnanohjaajien koulutukseen kuuluu yrittäjyyttä kaikilla tasoilla ja Mielimylly on toiminut yhtenä niiden toteuttajana vuodesta 2009 alkaen sekä Suomen urheiluopistolla että Haaga-Helian Vierumäen yksikössä. Toteutukset vaihtelevat opintojen laajuuden mukaan. 

Haaga-Helian yliopettaja Kirsi Hämäläinen:

Yhteistyö Mielimyllyn kanssa sujui kuin tanssi. Tuntiopettajana Niina toimi itsenäisesti ja häneen pystyi luottamaan täysin. Asiastaan innostunut, nuori ja itsekin yrittäjänä työskentelevä Niina loi yrittäjyydestä positiivista mielikuvaa. Tuntien suunnitteluun ja toteutukseen oli nähty vaivaa ja kaikessa näkyi, että Niina halusi opiskelijoiden todella oppivan uusia asioita.

Takaisin alkuun

 

Golf-johtajien koulutus Vierumäellä

Suomen urheiluopistossa Vierumäellä koulutetaan paljon urheilu- ja liikunta-alan toimijoita. Yhtenä koulutusryhmänä ovat golf-yhteisöjen toimitusjohtajat ja muut vastuutehtävissä toimivat. Heille on räätälöity Golf-johtajakoulutus, joka valmentaa heitä yritysjohtamisen erikoisammattitutkintoon. Keväästä 2011 Mielimylly on toiminut tämän koulutuksen pääkouluttajana.

Takaisin alkuun

 
Hankeyhteistyötä Virtaa kintaisiin hankkeessa

Virtaa Kintaisiin yrittäjyys- ja liiketoimintaosaamisesta on viiden kansanopiston yhteinen kehittämishanke. Sen tarkoituksena on tukea uusien yritysten syntymistä hyvinvointi, kasvatus ja sosiaalialoille mm. ohjauspalveluihin, lastensuojeluun, koululaisten iltapäivätoimintaan ja koulunkäynnin ohjaukseen. Hankkeen painopisteenä on alakohtaisesti Lasten ja nuorten erityisohjaajan ammattitutkinnon,  Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen ammattitutkinnon ja Perhepäivähoitajan ammattitutkinnon yrittäjänä toimimisen ja palvelujen tuotteistamisen osaamisen kehittäminen.

Mielimylly toteuttaa vuoden 2014 aikana yrittäjyyteen innostavia Sähköisku-iltapäiviä opistojen opiskelijoille ja rakentaa yhdessä toimijoiden kanssa mentorointimallin, jonka kautta alalla jo toimivat yrittäjät voivat toimia yrittäjyyttä suunnittelevien tukena. 

Takaisin alkuun

 
Cimson Yrittäjyyskurssit Lahdessa

Cimson on valtakunnallinen koulutusyritys, joka kouluttaa mm. oman yrityksen perustamista suunnittelevia. Mielimylly Valmennustoimisto on mukana Cimsonin Lahden yrittäjyyskurssien kouluttajatiimissä. Lisätietoja Cimsonin toiminnasta löytyy osoitteesta www.cimson.fi

Takaisin alkuun