Tuotteet ja palvelut

Mielimyllyn tuotteita ovat valmennukset, koulutukset, hankepalvelut ja kehittämisprosessit. Erityisesti yritys on keskittynyt yrittäjyyden edistämiseen, yrittäjien kouluttamiseen, yrittäjyyden oppimiseen sekä yrittäjyyskasvatukseen. Lisäksi työyhteisöjen kehittäminen, tiimityö ja tiimioppiminen kuuluvat yrityksen osaamiseen.

Mielimyllyn asiakkaita ovat oppilaitokset, kunnat, yritykset, kehittämishankkeet ja järjestöt. Yritys myy palveluita suoraan asiakkaille tai toimii alihankkijana erilaisille koulutus- ja kehittämisyrityksille. Yrityksellä on hyvät yhteistyöverkostot ja niitä hyödynnetään laajemmissa hankkeissa.

Esimerkkejä tuotteista ja palveluista:

Yrittäjien ja opettajien oppisopimuskoulutus Partus Oy:n kanssa
Yrittäjyysvalmennusta Kymenlaakson Protomolla ja verkossa
Näyttötutkintomestarin palveluja oppilaitoksille
Yrittäjyysvalmennusta Uraanissa Heinolassa
Liikunnanohjaajien yrittäjyysopintoja Vierumäellä
Golf-johtajien koulutus Vierumäellä
Hankeyhteistyötä Virtaa kintaisiin hankkeessa
Cimson Yrittäjyyskurssit Lahdessa

 

Muita yhteistyökumppaneita:
Winnova
Humanistinen ammattikorkeakoulu, Humak
Villinikkarit Oy

Crazy Town

Hope-hanke