Arvot ja oppimiskäsitys

Mielimylly Valmennustoimiston valmennuksissa keskeisiä tekijöitä ovat luottamus yhteisöön ja yhdessä käytävään dialogiin sekä tekemällä oppimiseen. Valmennuksen tavoitteena on synnyttää yhteinen, tavoitteellinen oppimisprosessi, jossa kaikki osallistujat oppivat. Niin aikuisten kuin nuortenkin kanssa valmennuksissa ei keskitytä tiedon siirtämiseen vaan asioiden viemiseen käytäntöön, aitojen asioiden kokeilemiseen ja niistä oppimiseen. Motivaatio oppia syntyy kun tiedon ja käytännön yhteys on kaikilla selvillä. Pedagogisesti valmennusmetodia lähellä ovat kokemuksellinen oppiminen, ongelmalähtöinen oppiminen, sosiokonstruktivistinen oppimiskäsitys sekä yhteisö- ja tiimioppiminen.

Mielimyllyn toiminnan arvoja ovat

– Jokainen voi oppia ja jokaiselta voi oppia, tehokkainta tämä on yhdessä tehden, kokeillen ja pohtien.

– Sitkeydellä ja pienillä askelilla taittuu pitkäkin matka. Ensimmäinen askel on ratkaiseva.

– Jokainen zäänssi on mahdollisuus. Joka ei koskaan tee virheitä, ei koskaan kokeile mitään uutta.

Mielimylly auttaa maailman lapsia

Mielimylly lahjoittaa kuukausittain pienen summan Unicefille ja Sierra Leonen Freetownissa toimivalle SOS lapsikylälle. Jokaisella lapsella maailmassa tulee olla ruokaa, turvallisuutta ja mahdollisuus käydä koulua ja Mielimylly haluaa olla mukana tukemassa tätä.